Eduportal.sk

Tvrdé a mäkké spoluhlásky - diktát č.1

Kategória: Tvrdé a mäkké spoluhlásky | Tagy: diktát, online, zadarmo, eduportál, otestuj sa, príprava, monitor


Text diktátu:

Mama varí chutný obed v kuch ni.
Otec nám na rozlúčku zak val.
Na karate máme oblečené k mono.
C trón bol veľmi k slý.
Z komína sa valí hustý d m.
Kúpili sme si nové l že na l žovačku.
Janko sa naučil hrať na g tare.
Celý t ždeň máme prázdn n .