Eduportal.sk

Vybrané slová po B - diktát č. 1

Vybrané slová po B - diktát č. 2

Vybrané slová po M - diktát č. 1

Vybrané slová po M - diktát č. 2

Vybrané slová po M - diktát č. 3

Vybrané slová po M - diktát č. 4

Vybrané slová po M - diktát č. 5

Vybrané slová po P - diktát č. 1

Vybrané slová po P - diktát č. 2

Vybrané slová po P - diktát č. 3

Vybrané slová po P - diktát č. 4

Vybrané slová po R - diktát č. 1

Vybrané slová po R - diktát č. 2

Vybrané slová po R - diktát č. 3

Vybrané slová po R - diktát č. 4

Vybrané slová po R - diktát č. 5

Vybrané slová po R - diktát č. 6

Vybrané slová po S - diktát č. 1

Vybrané slová po S - diktát č. 2

Vybrané slová po S - diktát č. 3

Vybrané slová po V - diktát č. 1

Vybrané slová po V - diktát č. 2

Vybrané slová po V - diktát č. 3

Vybrané slová po V - diktát č. 4

Vybrané slová po Z - diktát č. 1

Vybrané slová po Z - diktát č. 2

Vybrané slová Zhrnutie po B - P - diktát č.1

Zhrnutie vybraných slov po B - R - diktát č.1

Vybrané slová zhrnutie po B - S - diktát č.1

Vybrané slová zhrnutie po B - V - diktát č. 1

Prídavné mená - vzor PEKNÝ - 1

Prídavné mená - vzor CUDZÍ - 1

Tvrdé a mäkké spoluhlásky - diktát č.1

Tvrdé a mäkké spoluhlásky - diktát č.2

Tvrdé a mäkké spoluhlásky - diktát č.3

Spodobovanie- doplň spoluhlásky - diktát č.1

Spodobovanie- doplň spoluhlásky - diktát č.2

Tvrdé spoluhlásky - diktát č.1

Tvrdé spoluhlásky - diktát č.2

Tvrdé spoluhlásky - diktát č. 3

Tvrdé spoluhlásky - diktát č. 4

Tvrdé spoluhlásky - diktát č. 5

Tvrdé spoluhlásky - diktát č. 6

Tvrdé spoluhlásky - diktát č. 7

Tvrdé spoluhlásky - diktát č. 8

Mäkké spoluhlásky - diktát číslo 1

Mäkké spoluhlásky - diktát číslo 2

Krátke a dlhé samohlásky - doplň a,ä, á, e - diktát číslo 1

Krátke a dlhé samohlásky - doplň o,ó, e, é - diktát číslo 2