Eduportal.sk

Živočíchy

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy: plazy, vtáky, cicavce, hmyz, perie, dikáty, test online1. Stavovce sú živočíchy, ktoré:2. Medzi stavovce nepatrí:3. Materinským mliekom sa po narodení živí:4. Tučniak patrí medzi:5. Ktoré zviera nekladie vajíčka:6. Zviera, ktoré ako mláďa má chvost a nemá nohy, ale keď je dospelé, nohy má a chvost nie. Dýcha pľúcami a vajíčka kladie do vody je:7. Ktoré živočíchy dýchajú žiabrami:8. Ktorý živočích žije vo vode aj na súši:9. Perím majú pokryté telo:10. Stálu telesnú teplotu nemajú: