Technika a technické objavy - Magnet

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy:



1. Priťahuje magnet niektoré látky?


2. Magnet pôsobí na niektoré látky:


3. Magnet pôsobí magnetickou silou na predmety:


4. Aké póly má každý magnet?


5. Prečo pôsobí magnet na niektoré predmety, aj keď sa ich nedotýka?


6. Čo môžeme nazvať ako "veľký magnet" ? /má severný a južný pól, magnetické pole/


7. Na čo sa používa kompas ?