Eduportal.sk

Technika a technické objavy - Magnet

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy:1. Priťahuje magnet niektoré látky?2. Magnet pôsobí na niektoré látky:3. Magnet pôsobí magnetickou silou na predmety:4. Aké póly má každý magnet?5. Prečo pôsobí magnet na niektoré predmety, aj keď sa ich nedotýka?6. Čo môžeme nazvať ako "veľký magnet" ? /má severný a južný pól, magnetické pole/7. Na čo sa používa kompas ?