Eduportal.sk

Človek ako súčasť prírody

Technika a technické objavy - Magnet

Technika a technické objavy - Stroje

Príroda a život okolo nás - Poznávame prírodu

Príroda a život okolo nás - Poznávame rastliny a živočíchy

Príroda a život okolo nás - Spoločenstvo organizmov a ekosystém

Význam lesných drevín

Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Lesné huby a lišajníky