Eduportal.sk

Vybrané slová po B - diktát č. 1

Kategória: Vybrané slová po B | Tagy: vybrané, slová, po B, diktáty, online


Text diktátu:

Neďaleko b dliska chovajú kob lu.
B k b va v osob tnom príb tku.
Nikdy ho neb jú. Rád prežúva b liny.
Z b tu hľadia na lány ob lia.
Zuzka chce b ť ošetrovateľkou dob tka.