Lesné huby a lišajníky

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:



1. Ktoré časti majú huby ?


2. Na čo slúži hubám podhubie ?


3. Čo môžu mať niektoré huby na spodku klobúka ?


4. Huby rozdeľujeme na :


5. Ak sa po použití húb prejaví nevoľnosť, slabosť, dávenie či hnačka, treba ihneď :


6. Ktoré dva organizmy tvoria telo lišajníka ?


7. Spolužitie huby a riasy je vzájomne prospešné. Ako takémuto spolužitiu hovoríme cudzím slovom ?


8. Prečo v hubách neprebieha fotosyntéza ?


9. Čo okrem iného robia huby v prírode ?