Eduportal.sk

Lesné huby a lišajníky

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Ktoré časti majú huby ?2. Na čo slúži hubám podhubie ?3. Čo môžu mať niektoré huby na spodku klobúka ?4. Huby rozdeľujeme na :5. Ak sa po použití húb prejaví nevoľnosť, slabosť, dávenie či hnačka, treba ihneď :6. Ktoré dva organizmy tvoria telo lišajníka ?7. Spolužitie huby a riasy je vzájomne prospešné. Ako takémuto spolužitiu hovoríme cudzím slovom ?8. Prečo v hubách neprebieha fotosyntéza ?9. Čo okrem iného robia huby v prírode ?