Eduportal.sk

Vybrané slová po S - diktát č. 3

Kategória: Vybrané slová po S | Tagy: diktáty, online, testy, eduportal, zadarmo, gramatika, monitor, testovanie


Text diktátu:

Myslíme aj na s korky.
Hlad býva veľmi s lný.
Nas peme im zrno do búdky.
Prosím si chlieb a s r.
Obilie býva uložené v s pkach.
S sle sa ním zásobujú na zimu.
V byte máme pres pacie hodiny.
Zvony s lno bijú.
Musím sa učiť. Potom pokos m trávu.
Tráva nas ti našu hus.
Včera na mňa s pela.