Eduportal.sk

Tvrdé a mäkké spoluhlásky - diktát č.3

Kategória: Tvrdé a mäkké spoluhlásky | Tagy: diktát, online, zadarmo, eduportál, otestuj sa, príprava, monitor


Text diktátu:

Z auta visela dlhá t č.
Včela ma pichla ostrým ž hadlom.
Cez ded nu viedol š roký chodn k.
V jeseni zbierame š pky na čaj.
Mama s otcom išl do d vadla.
Počas vyučovania musíme byť t cho.
Babka si kúpila koš k   z   l ka.
Cesnak a c buľa sú veľmi zdravé.
Každé ráno sa zobúdzam na zvonenie bud ka.
Na narodeniny som dostala pl šového slon ka.