Eduportal.sk

Vesmír

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy: mesiac, hviezdy, zvuk, Zem, slnko, galaxia, mliečna dráha, testy, dikáty online1. Sila ktorá priťahuje všetky veci okolo nás sa volá:2. Jednotka sily sa nazýva:3. Ako vzníká zvuk?4. Kde sa zvuk NEšíri?5. Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:6. Slnko je naša najbližšia:7. Ktorá z týchto viet NIE je pravdivá?8. Ako voláme to, že mesiac mení svoj tvar na oblohe?9. Ktorá veta NIE je pravdivá?10. Ako sa volajú obrazce na oblohe, tvorené viacerými hviezdami?