Eduportal.sk

Vesmír

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy: mesiac, hviezdy, zvuk, Zem, slnko, galaxia, mliečna dráha, testy, dikáty online



1. Sila ktorá priťahuje všetky veci okolo nás sa volá:



2. Jednotka sily sa nazýva:



3. Ako vzníká zvuk?



4. Kde sa zvuk NEšíri?



5. Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:



6. Slnko je naša najbližšia:



7. Ktorá z týchto viet NIE je pravdivá?



8. Ako voláme to, že mesiac mení svoj tvar na oblohe?



9. Ktorá veta NIE je pravdivá?



10. Ako sa volajú obrazce na oblohe, tvorené viacerými hviezdami?