Eduportal.sk

Vybrané slová po R - diktát č. 2

Kategória: Vybrané slová po R | Tagy: vybrané slová po R, online, diktát, zadarmo, monitor, slovenský jazyk, gramatika


Text diktátu:

Ostal mi len ohr zok.
R chly vlak sa volá r chlik.
Záhradník r l do tvrdej zeme r ľom.
Pestujeme r bezle.
R chard sa skr l pod per nu.
Rád sa hrá na skr vačku.
Vonku zar nčalo rozbité sklo.