Eduportal.sk

Vybrané slová po M - diktát č. 1

Kategória: Vybrané slová po M | Tagy: diktáty, online, vybrané slová, gramatika, testy, eduportál, zadarmo


Text diktátu:

Zm ja zm zla.
Mamička sa m lo usmieva.
M slím často na M lku.
Um jem si ruky m dlom.
M sľou mi prebehla pekná m šlienka.
Dravce chytajú m ši.
Hm z m poštípal ruku.
Kukučka je hm zožravec.