Eduportal.sk

Vybrané slová po M - diktát č. 3

Kategória: Vybrané slová po M | Tagy: diktáty, online, testy, zadarmo, eduportal, vyhodnotenie, vybrané slová


Text diktátu:

Kom nár čistí sadze v komíne.
Nevie, či si nepom lil dom.
Páči sa mu M lka.
Miesto M lky ide M rka.
Kom nár o tom premýšľa.
Nepošm kne sa na streche?
Doma sa um je mdlom.
Mokré šaty si žm ka v žm kačke.
M lo sa na každého usmieva.