Eduportal.sk

Vybrané slová po B - diktát č. 2

Kategória: Vybrané slová po B | Tagy: vybrané slová, diktáty, online, gramatika, slovenský jazyk


Text diktátu:

B linkárka zbiera b linky.
Jožko je b strejší ako Zuzka.
Urobili si príb tok na hranie.
Obaja b vajú v Banskej B strici.
Majú priateľa B stríka.
Chce b ť lekárom.
Vie dobre násob lku.
Iste b vedel určiť aj slab ky.
Neb je sa.