Eduportal.sk

Vybrané slová po M - diktát č. 2

Kategória: Vybrané slová po M | Tagy: online, diktát, vybrané slová po M, zdarma, slovenský jazyk, testovanie, monitor


Text diktátu:

Často myslím na M lana.
Požičal m peknú knihu.
Je veľmi m lý.
M nule zm zol.
M sme si m sleli, že neuvážene m ňa peniaze.
Bol to om l.
Kupoval pre mamičku voňavé m dlo k sviatku.
Urob l jej tým veľkú radosť.
Veľm ju m luje.