Eduportal.sk

Vybrané slová po R - diktát č. 3

Kategória: Vybrané slová po R | Tagy: diktáty, online, testy, zadarmo, vybrané slová po R, monitor, skúšanie, vysvedčenie


Text diktátu:

Jožko pr šiel domov.
R chlo umyl riad.
Jeho kor tnačka sa zatiaľ skr la do úkr tu.
Str ko vzal Jožka na r bačku.
Neďaleko je r bník.
Neskôr spolu r ľujú hriadku.
Krtko im r páčikom pomáha.
V diaľke r čí hladný dobytok.