Eduportal.sk

Vybrané slová po R - diktát č. 4

Kategória: Vybrané slová po R | Tagy: diktáty, online, testy, eduportal, vybrané slová, gramatika


Text diktátu:

Strom má sk rté mladé lístočky v púčikoch.
Vever čka má na strome svoj úkr t.
Na Vianoce budeme mať r bu.
R bár ju chytil do siete.
Srnka obhr za kôru kr ka.
Kopýtkom rozr va sneh.