Eduportal.sk

Vybrané slová po R - diktát č. 5

Kategória: Vybrané slová po R | Tagy: diktáty, online, zadarmo, monitor, vybrané, slová


Text diktátu:

Mama uvarila na obed r zoto z r že a mäsa.
Ako pr loha bude r bezľový kompót.
Na večeru budú br ndzové halušky.
Deti už majú hlad a pýtajú si r bu.
Všetci spolu strávia pr jemný večer.