Eduportal.sk

Vybrané slová po R - diktát č. 6

Kategória: Vybrané slová po R | Tagy: diktáty, online, testy, vybrané slová, slovenský jazyk, gramatika


Text diktátu:

Krtko rozr pal hriadku r páčikom.
Str ko zasadil r bezľové kr ky.
Má rád mäso a r žu.
Chystá sa na r bačku.
V lese počul r čať jelene.
Pr roda je krásna.
Cítime sa v nej pr jemne.