Eduportal.sk

Vybrané slová po S - diktát č. 1

Kategória: Vybrané slová po S | Tagy: diktáty, online, vybrané slová po S, gramatika, eduportal


Text diktátu:

Otec má dobrého s na.
Má rád s korky.
Nas pal im do búdky s r.
Teraz už budú vtáčiky s te.
Sedávajú na os ke.
Včera sa s nček pošmykol.
S lno sa udrel.
Zrazu čosi zas čalo. Bola to zmija. Je nebezpečná.
Aj s seľ sa bojí.
Keď napadne s pký sneh, obaja budú spať.