Eduportal.sk

Vybrané slová po V - diktát č. 1

Kategória: Vybrané slová po V | Tagy: online, diktát, testy, eduportal, zadarmo, vybrané slová po V, testovanie


Text diktátu:

V ste tretiaci? V deli sme vás v telocvični.
Rudko vie v soko skákať.
Zv čajne od radosti v ska.
V sade pestujeme v šne.
V no sa robí z hrozna.
Jedľa je v soký strom. Na ňom žije v r.
V dí dobre aj v noci.
V rie mláďa má veľké oči.
Vodný v r stiahol loď pod vodu.