Eduportal.sk

Vybrané slová po V - diktát č. 2

Kategória: Vybrané slová po V | Tagy: vybrané slová po V, testy, diktáty, online, zdarma, zadarmo, testovanie


Text diktátu:

Dunčo smúti za pánom. Niekedy v je zo zv ku.
Unav l sa pri v skokoch na plot.
Ráno začína sv tať.
Zvieratá v ZOO majú veľký v beh.
Vtáky tu majú v soké klietky.
Môžu lietať do v šky.
Vladko je v šší ako M lka.
Učiteľom v káme. Je to pekný zv k.