Eduportal.sk

Vybrané slová po Z - diktát č. 2

Kategória: Vybrané slová po Z | Tagy: diktáty, online, testy, zadarmo, slovenský jazyk, základná škola, testovanie


Text diktátu:

Prišla aj Z ta. Nechcela pokaz ť kamarátke Mirke radosť.
Hrala sa vybíjaná. Chlapci poraz li dievčatá.
Ako odmenu z skali novú loptu.
Všade sa ozval výskot víťazov.
Teraz zasa dievčatá vyz vajú chlapcov na odvetu.
Z ta z šla z kopca. Z stila, že ju chytá z mnica.
U lekára bolo treba vyplaz ť jaz k. Nie je to chrípka?
V posteli sa učila materinský jaz k.