Eduportal.sk

Vybrané slová Zhrnutie po B - P - diktát č.1

Kategória: Vybrané slová Zhrnutie | Tagy: diktáty, online, zhrnutie, vybrané slová, testy, zadarmo, gramatika, monitor, testovanie, preskúšanie


Text diktátu:

Ob vatelia B tče ob vajú nové b ty.
Niektoré sú prep chové.
Ráno p jem b linkový čaj.
P chliač sa mi zap chol do ruky.
P cha b va zlá vlastnosť.
M liť sa je ľudské.
Buď m lý k svojim kamarátom!