Eduportal.sk

Vybrané slová zhrnutie po B - S - diktát č.1

Kategória: Vybrané slová Zhrnutie | Tagy: online diktáty, testy, eduportal, zadarmo, monitor, slovenský jazyk,


Text diktátu:

Počuje p skať vtáka.
As hľadá sam čku.
P nky si posadali na os ku.
Zrazu pr letela sivá hus.
Vtáčiky v okamihu zm zli, keď zazreli hus.
Majú strach z jej s potu.
Ona si len hľadá príb tok.
Chce b vať osob tne.
Mláďatá sú veľmi m lé.
R chlo rastú a s lnejú.
Rady plávajú po r bníku.