Eduportal.sk

Prídavné mená - vzor PEKNÝ - 1

Kategória: Prídavné mená | Tagy: prídavné mená, vzor pekný, diktát, online, testy, eduportal, zadarmo


Text diktátu:

Mama mala na tvári mil úsmev.
S láskou nám uvarila dobr obed.
Po obede sme boli všetci smädn .
Kým sme jedli, za oknami fúkal studen vietor.
Nad zelen mi krami poletoval čist biely sneh.
Vonku na nás mávali stromy s krátk mi tieňmi.
Domov sme sa vrátili s červen mi lícami.
Unaven po náročnom dni sme zaľahli do postelí.