Eduportal.sk

Tvrdé a mäkké spoluhlásky - diktát č.2

Kategória: Tvrdé a mäkké spoluhlásky | Tagy: diktát, online, zadarmo, eduportál, otestuj sa, príprava, monitor


Text diktátu:

Ml nár melie múku na chlieb.
Det na lúke ch tali mot le.
Niektoré chrobák majú dlhé t kadlá.
Katka nemala ani jednu ch bu v d ktáte.
Na matemat ke sme poč tali št ri príklad .
Ol nka č ta rozprávkovú kn žku.
Dedko s babkou chovajú h d nu.
Mama zavárala k slé uhork .
Počas výletu sme navšt vil jask ňu.