Eduportal.sk

Tvrdé spoluhlásky - diktát č. 4

Kategória: Tvrdé spoluhlásky | Tagy: testy, diktáty, online, free, eduportal, zadarmo


Text diktátu:

Jurko získal d plom za recitačnú súťaž.
Na dedinskej slávnosti hrala d chovka.
Po športovom dni potrebujeme odd ch.
Vojaci musia dodržiavať d sciplínu.
Edita tancovala na d skotéke.
Janka a Katka radi navštevujú obchod .
Na Slovensku máme pekné hrad .
Po náročnej práci by sme mali med tovať.
T ždeň má sedem dní.
Na obed sme mali lekvárové bucht .