Eduportal.sk

Mäkké spoluhlásky - diktát číslo 1

Kategória: Mäkké spoluhlásky | Tagy: makke spoluhlasky, diktat, testy, eduportal, pre rodicov, pre ziakov, precvicovanie


Text diktátu:

Zuzka a Katka č tali rozprávkové kn žky.
V zime si musíme obuť č žmy.
Ujo Fero cestoval dž pom po Afrike.
V jeseni zbierame š pky.
Na obed sme mali čokoládové palac nky.
Det sa hral na poč tač .
D vadelné predstavenie bolo veľmi pekné.