Eduportal.sk

Vybrané slová po M - diktát č. 4

Kategória: Vybrané slová po M | Tagy: diktáty, online, zadarmo, testy, eduportal, vybrane slová po M


Text diktátu:

Zm ja zm zla ako tieň.
Ukáž m ju!
B va nebezpečná.
Keď útočí, m kne nás od ľaku.
Aj m ši vtedy utekajú do svojho príb tku.
M však m slíme na opatrnosť.