Eduportal.sk

Vybrané slová po M - diktát č. 5

Kategória: Vybrané slová po M | Tagy: diktáty, online, zadarmo, testy, eduportal, vybrane slová po M


Text diktátu:

Em l a M lka sa šm kajú na ľade.
M sme om lom zam kali iné dvere.
Auto dostalo šm k práve pred M lanom.
Veľmi ho m klo od ľaku.
Bude vždy m slieť na svoju ochranu.
Mamička žm ka šaty v žm kačke.
Hm z mi poštípal ľavú ruku.
M liť sa je ľudské.