Eduportal.sk

Vybrané slová po P - diktát č. 2

Kategória: Vybrané slová po P | Tagy: diktáty, online, testy, eduportal, vybrané slová, zadarmo, slovenský jazyk, monitor, hodnotenie


Text diktátu:

P chol som sa do prsta.
V p vnici býva chladno.
Dedko tam má obuvnícke kop to.
Náš kôň má na kop te podkovu.
Rád sa nap je čistej vody.
P vo nie je zdravé pre deti.