Eduportal.sk

Veci okolo nás

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy: voda, zem, atmosféra, vzduch, pohyb, energia, online testy, dikáty1. Morská voda je:2. Je možný život bez vody?3. Z čoho sa skladá Zem?4. Ako sa volá tenká vrstva na povrchu Zeme, do ktorej rastliny zapúšťajú korene?5. Čo je atmosféra?6. Ktoré vrstvy tvoria atmosféru?7. Vzduch8. Na dýchanie potrebujeme9. Čo spôsobuje hrdzavenie železných predmetov?10. Čo potrebujú veci na pohyb?11. Ako môžeme vyrobiť energiu?12. Z čoho získava človek energiu?