Eduportal.sk

Človek ako súčasť prírody

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy: človek, kostra, svaly, srdce, ľudské telo, testy, diktáty1. Tráviacu sústavu človeka tvorí:2. Spôsoby vylučovania odpadových látok z tela:3. Čo z uvedeného nepatrí do močovej sústavy?4. Oporno-pohybovú sústavu u človeka tvoria:5. Ako voláme živočíchy bez kostry?6. Hlavná úloha kostry je:7. V našom tele máme tieto druhy svalov:8. Dýchaciu sústavu človeka tvorí:9. Odkiaľ prijíma človek kyslík?10. Bez čoho nemôže človek existovať?