Človek ako súčasť prírody

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy: človek, kostra, svaly, srdce, ľudské telo, testy, diktáty1. Tráviacu sústavu človeka tvorí:


2. Spôsoby vylučovania odpadových látok z tela:


3. Čo z uvedeného nepatrí do močovej sústavy?


4. Oporno-pohybovú sústavu u človeka tvoria:


5. Ako voláme živočíchy bez kostry?


6. Hlavná úloha kostry je:


7. V našom tele máme tieto druhy svalov:


8. Dýchaciu sústavu človeka tvorí:


9. Odkiaľ prijíma človek kyslík?


10. Bez čoho nemôže človek existovať?