Technika a technické objavy - Stroje

Ročník: štvrtý | Predmet: Prírodoveda | Tagy:1. Aké jednoduché stroje poznáš?


2. Ktorá veta o jednoduchých strojoch je pravdivá?