Eduportal.sk

Príroda a život okolo nás - Poznávame prírodu

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Čo je to príroda?2. Prírodu tvoria:3. Čo patrí medzi neživé prírodniny ?4. Čo patrí medzi živé prírodniny ?5. Neživé prírodniny:6. Živé prírodniny:7. Ako nazývame živé prírodniny ?8. Zdrojom živín a energie pre organizmy sú:9. Aké sú základné spôsoby skúmania prírody ?10. Čím možno pozorovať prírodu ?11. Čo je to mikroskop ?12. Z čoho sa skladá mikroskop ?13. Medzi živé prírodniny patrí: