Príroda a život okolo nás - Poznávame prírodu

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Čo je to príroda?


2. Prírodu tvoria:


3. Čo patrí medzi neživé prírodniny ?


4. Čo patrí medzi živé prírodniny ?


5. Neživé prírodniny:


6. Živé prírodniny:


7. Ako nazývame živé prírodniny ?


8. Zdrojom živín a energie pre organizmy sú:


9. Aké sú základné spôsoby skúmania prírody ?


10. Čím možno pozorovať prírodu ?


11. Čo je to mikroskop ?


12. Z čoho sa skladá mikroskop ?


13. Medzi živé prírodniny patrí: