Príroda a život okolo nás - Poznávame rastliny a živočíchy

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Telo organizmov tvoria:


2. Koreň, stonka a listy sú orgány:


3. Kvety a plody so semenami sú orgány:


4. Ako rozlišujeme rastliny podľa stonky?


5. Akú stonku majú byliny?


6. Akú stonku majú dreviny /stromy a kry/ ?


7. Podľa toho, čím sa živočíchy živia, ich rozdeľujeme na:


8. Podľa stavby tela sa živočíchy delia na:


9. Bezstavovce:


10. Medzi bezstavovce patria:


11. Stavovce:


12. Medzi stavovce patria: