Eduportal.sk

Príroda a život okolo nás - Poznávame rastliny a živočíchy

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Telo organizmov tvoria:2. Koreň, stonka a listy sú orgány:3. Kvety a plody so semenami sú orgány:4. Ako rozlišujeme rastliny podľa stonky?5. Akú stonku majú byliny?6. Akú stonku majú dreviny /stromy a kry/ ?7. Podľa toho, čím sa živočíchy živia, ich rozdeľujeme na:8. Podľa stavby tela sa živočíchy delia na:9. Bezstavovce:10. Medzi bezstavovce patria:11. Stavovce:12. Medzi stavovce patria: