Eduportal.sk

Príroda a život okolo nás - Spoločenstvo organizmov a ekosystém

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Spoločenstvo rastlín tvoria2. Spoločenstvo živočíchov tvoria3. Potrebujú organizmy nevyhnutne na život neživé prírodniny /svetlo, vzduch, voda, pôda, slnečné žiarenie/ ?4. Kto alebo čo vytvára ekosystém ?5. Ekosystémy rozdeľujeme na:6. Medzi prírodné ekosystémy patria:7. Umelé ekosystémy:8. Medzi umelé ekosystémy môžeme zaradiť: