Lesné dreviny

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Čo sú to dreviny ?


2. Dreviny, ktorých stonka sa rozkonáruje v určitej výške nad zemou voláme:


3. Časti stromu sú:


4. Vyber NEPRAVDIVÉ tvrdenie o IHLIČNATÝCH stromoch.


5. Vyber NEPRAVDIVÉ tvrdenie o LISTNATÝCH stromoch.


6. Ker je drevina, ktorá


7. Je pravda, že ihličie všetkých ihličnatých stromov opadáva ?


8. Nájdi čo NEPATRÍ medzi stromy.


9. Nájdi čo NEPATRÍ medzi kríky.