Eduportal.sk

Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Ako sa nazývajú organizmy, ktoré sa dajú pozorovať iba mikroskopom ?2. Pôdne baktérie zaraďujeme medzi:3. Čo robia pôdne baktérie ?4. Čo sú to machy ?5. K čomu by ste priradili tieto časti - pakorienky, pabyľka, palístky ?6. Čím sa rozmnožujú machy ?7. Čo sú to paprade ?8. Čomu sú podobné prasličky ?