Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Ako sa nazývajú organizmy, ktoré sa dajú pozorovať iba mikroskopom ?


2. Pôdne baktérie zaraďujeme medzi:


3. Čo robia pôdne baktérie ?


4. Čo sú to machy ?


5. K čomu by ste priradili tieto časti - pakorienky, pabyľka, palístky ?


6. Čím sa rozmnožujú machy ?


7. Čo sú to paprade ?


8. Čomu sú podobné prasličky ?