Pohybové hry - Lezenie

Popis hry :

Deti stoja za sebou, môžme vytvoriť aj niekoľko družstiev. Deti sa rozkročia a z nôh utvoria "komíny". Pred každým zástupom stojí dieťa - "kominár". Prvé dieťa zo zástupu sa ho pýta: "Kominárik, kominárik, sú komíny čisté?" Kominárik odpovie: "Pozriem sa, neviem to iste." Kominár prelezie cez komín-podlezie popod nohy detí a vráti sa dopredu. Vyhráva družstvo, ktorého kominár sa vráti na pôvodné miesto ako prvý. Potom sa zvolí nový kominár. Obmenou môže byť to, že kominár po podlezení ostane na konci zástupu a kominárom sa stáva dieťa, ktoré stojí na začiatku.