Pohybové hry - Naháňačka

Popis hry:

Deti sa chytia za ruky a utvoria kruh - " záhradu ". Jedno dieťa je v kruhu a predstavuje " kozu ". Druhé dieťa, ktoré stojí mimo kruhu je " záhradník ". Záhradník sa pýta: " Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade? " Koza odpovedá: " Na kapuste sa pasiem. " Záhradník: " Ty si ju sadila? " Koza: " Teraz ju sadím, " znázorňuje sadenie. Záhradník: " Ty si ju polievala ? " Koza: " Teraz ju polievam, " znázorňuje polievanie. Záhradník: " A keď ja dnu vojdem? " Koza: " Ja von! " Koza vybehne z kruhu a záhradník ju chytá. Keď ju chytí, naháňačka sa končí a určí sa nová dvojica.

Popis hry:

Na zem nakreslíme kruh - " rybník ", v ktorom stojí jedno dieťa - " bocian ". Ostatné deti - " žabky " pobehujú voľne okolo kruhu. Bocian ich prenasleduje, pritom poskakuje na jednej nohe, ale stále je v kruhu. Keď sa niekoho dotkne, ten sa stáva " bocianom ". Ak sa " bocianovi " nepodarí z kruhu nikoho chytiť, tak opúšťa " rybník " a poskakuje voľne aj mimo kruhu a chytá " žabky ".

Popis hry:

Deti nastúpia do "viazaných" zástupov- držia sa za lano a tak vytvoria "stonožky". Pred každým družstvom je méta-predmet. Na povel vybehnú "stonožky" a snažia sa čo najrýchlejšie obehnúť métu. "Stonožka" sa pritom nesmie roztrhnúť-odpojiť od držiaceho sa lana. Víťazom je družstvo, ktoré po obehnutí stojí na svojom pôvodnom mieste ako prvé. Obmenou môže byť aj to, že deti namiesto lana sa držia za ruky.