Na klokanov

Popis hry:

Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Pred deti postavíme nejakú métu- (kuželku, stoličku), ktorá je vzdialená asi 5 m. Každé prvé dieťa v zástupe má loptu. Na povel si dieťa vsunie loptu medzi kolená, stisne ju a pokúsi sa skokmi obísť métu tak, aby nestratil loptu. Lopta sa nesmie pridržať rukami. Ak lopta vypadne, pokračujeme od miesta vypadnutia. Víťazí to družstvo, ktoré sa skôr vystrieda.