Báseň

Na jar kvitne konvalinka,

zvončekami stále cinká,

v lete včielka bzučuľa,

medík nosí do úľa.

Na jeseň si vietor píska,

mocne fučí na strniská,

v zime sniežik napadá,

už je biela záhrada.