Dúha

Leje, leje, leje sa,

rozliali sa nebesá.

Prší, prší haky- baky,

vody je až po oblaky.

Ako teraz suchou nohou

prejde slnko pod oblohou

z jednej strany na druhú?

Prejde ono, prejde mostom,

mostom - najkrásnejším skvostom:

" Cez dúhu. "