Hurá, hurá, leto

Hurá, hurá, leto!

Nevadí, keď prší, nevadí,

keď vietor záhradu nám suší.

Jedno je, či more tiché je, či búri,

alebo či v horách, vraciame sa z túry.

Hlavné je, že spolu sme tu všetci traja:

ja, mama a ocko.

Ocko, mama a ja.

( Mária Štefánková )