Jeseň

Dozreli už slivky, hrušky, jablká.

Záhrada nám svoje plody ponúka.

Plné koše ovocia si nesieme,

na oblohe žmúri slnko jesenné.

Dni sa krátia, tráva vädne pomaly,

zaspia stromy, prírodu sneh zahalí.

( Ján Bubelíny )