Jesenné slniečko

Poslali mi stromy list:

" Musíš, Slnko, rýchlo prísť.

Zelenú len farbu máme,

smutne listy obzeráme.

Pozri, Slnko, na chotár,

vari nemáš kalendár?

Všade zeleň ešte tróni

a na veži - jeseň zvoní."

Pozrelo som v kalendári,

tie stromy sa mýlia vari.

Ach, je to tak, beda, beda,

uveriť sa tomu nedá.

Prezradím vám, detičky,

vzalo som si farbičky.

S chuťou farbím lúky, les,

skončím prácu ešte dnes.