Prvé lúče

Choďte, deti, na slniečko,

choďte, deti, von,

sčervená vám biele líčko,

oddýchne si dom.

Poroztvára všetky okná,

von sa vykloní,

nadýcha sa vône kvetov

z našich jabloní.

Potom vyjde predo dvere:

" Príď, slniečko, hosť,

nech sa zima z kútov berie,

už jej bolo dosť! "