Správa v novinách

Vykuklo slniečko, vykuklo z periny,

dočiahlo lúčikom najnovšie noviny.

Pozrelo slniečko na prvú stránku,

rýchlo sa prebralo z tuhého spánku.

Čítalo slniečko iba slov pár,

že sa k nám vrátila po zime jar.